Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
มาเป็นสิงโตที่อินเดียกับผมไหม?มาเป็นสิงโตที่อินเดียกับผมไหม?

 โดย พระชายกลาง อภิญาโณ

  

  •       พระราชรัตนรังษี พระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย ประธานสงฆ์วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เมตตาเรียกอาตมามานั่งใกล้ ๆ ระหว่างรอเครื่องบินกลับเมืองไทย

  •      เป็นพระอยู่ดี ๆ ทำไมท่านเจ้าคุณชวนมาเป็นสิงโต?

  •      สิงโตน่ะ เที่ยวไปในทุ่งกว้าง ไม่กลับซ้ำทางเดิม

  •      มันกินเนื้อสด ๆ ที่หามาเอง ไม่กินเนื้อเน่า ๆ

  •      อินเดีย เหมาะสมสำหรับท่าน

  •      ๔ พรรษาในร่มผ้ากาสาวพัสตร์ อาตมาย่ำชมพูทวีป ๔ ครั้ง ด้วยความสนับสนุนของกัลยาณมิตร ซึมซับรับทราบความยากลำบากนานัปการที่พระธรรมทูตสหประเทศอินเดียประสบอยู่ แต่ทุกรูปทุกนามท่านเป็นนักสู้  เดินตามรอยบาทพระศาสดา  เพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนหมู่มากโดยมี พระราชรัตนรังษี เป็นหัวหน้าสิงโต.