Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
สัตว์เลี้ยงที่ปล่อยไม่ไป

alt

สัตว์เลี้ยงที่ปล่อยไม่ไป 

 

     เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2556 อาตมากลับไปโรงเรียนเก่า คือ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อร่วมทำบุญอุทิศให้ อาจารย์ลำยอง วิศุภกาญจน์

 

     ผู้ทิ้งชอล์กมาจับปืน ต่อสู้กับกองทัพญี่ปุ่นที่ยกพลขึ้นบก จนตัวตาย

 

     ใช่...ตัวตาย แต่ชื่อยัง

 

     จิตวิญญาณของนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี จึงคุกรุ่นมาทุกยุคทุกสมัย การต่อสู้กับอธรรมแล้วมีคนตายคนแรก ๆ เพราะอยู่แถวหน้า จึงมักเป็นคนสุราษฎร์เสมอ

 

     สุราษฎร์ธานี พระมหาธีรราชเจ้าพระราชทานนาม คนเฒ่าคนแก่ท่านเล่าว่า เมืองคนดีแห่งนี้ มีคนชั่วมาชิงหมาเกิดก็ไม่น้อย เช่นไอ้ชาติชั่วบนเวทีการเมืองในขณะนี้

 

     อย่างน้อยมี ไอ้ชาติชั่ว จากเมืองคนดี ขายจิตวิญญาณ เกลือกกลั้วกับฝ่ายอธรรม ก่อกรรมทำเข็ญผ่านวาจานำไปสู่การเข่นฆ่าล้างผลาญทรัพย์สิน โดยปราศจากความรับรู้ผิดชอบชั่วดี

 

     เงิน ... เงินตัวเดียวที่กระชากวิญญาณออกจากร่าง

 

     ยอมลดตัวลงเป็น สัตว์เลี้ยง ที่พลีชีพปกป้องแหล่งอาหารตามสัญชาติญาณ และไม่มีอานุภาพของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดในโลก จะดลบันดาลให้วิญญาณมนุษย์กลับมาได้

 

     ผลกรรมที่ก่อซ้ำทำซ้ำ ทำร้ายชีวิตจิตวิญญาณ ล้างผลาญทรัพย์สินของชาติ จะเป็นปัจจัยนำไปสู่ความพินาศทั้งโลกนี้และโลกหน้า

 

     หากมีบุญกุศลใดที่ส่งคนเหล่านั้นมาเกิดในภพภูมิมนุษย์ ขอเชิญอ่านข้อความย่อหน้าข้างล่างนี้ด้วยเถิด

 

 

     “... หลังจากผู้ดูแล (ผู้ปกครอง) ได้ทำให้เราโง่ดักดานจากการคอยดูแลและประคบประหงมประชาชนอย่างสัตว์เลี้ยงของพวกเขา และคอยระวังห้ามไม่ให้สัตว์เลี้ยงแสนเชื่องเหล่านี้คิดกล้าที่จะก้าวเดินไปตามลำพัง โดยไม่ต้องมีสายล่ามจูงแล้วสิ่งต่อไปที่ผู้ดูแลเหล่านั้นกระทำก็คือ...พวกเขาจะแสดงให้เห็นถึงภยันตรายที่จะเกิดขึ้นกับสัตว์ในความดูแลของพวกเขา ถ้าสัตว์เหล่านั้นพยายามเดินไปโดยลำพังของตัวมันเอง ...”

เอ็มมานูแอล คานท์
นักปราชญ์ชาวเยอรมัน

 

 

 

ขอขอบคุณรูปภาพ https://th.wikipedia.org/