Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
จากยอดดอย

alt

จากยอดดอย

 

                    หากนับ ทิเบต เป็นหลังคาโลก โดยยึดเอาความสูงเหนือระดับน้ำทะเล

 

                    ดอยอินทนนท์ ถ้าเป็น หลังคาประเทศ

 

                    ที่นี่ ... หลายหลายชนเผ่าอยู่ร่วมกันมานับพันปี

 

                     ปลูก ฝิ่นขาย มีรายได้มาเลี้ยงชีพ

 

                     แต่ ทำลาย ชีวิตของผู้คน

 

                     จนวันหนึ่ง พ่อฟ้าหลวง ประทับรอยพระบาทลงที่นี่

 

                      แนะนำให้เลิกปลูกฝิ่น มอบพืชเมืองหนาวทั้งผัก ผลไม้

 

                      พืชพรรณงอกงามไปทั้งขุนเขา ออกดอก ใบ ผล ให้เก็บกิน

 

                      พลิกชีวิตผู้คนบนดอยสูงให้เรียบง่าย งดงาม

 

                      ฉันจาริกมาถึงที่นี่ในวันอันหนาวเหน็บ

 

                      อากาศติดลบ ๓ องศาเซลเซียส

 

                      ห่างจากความวุ่นวายทั้งหลายในเมืองหลวง

 

                      ดอกไม้เล็ก ๆ เบ่งบานชูดอกงดงาม

 

                      อร่ามเรืองรอง ก่อนร่วงโรยลงพื้นแผ่นดิน

 

                      โลกอยู่เย็นด้วยความ สอดคล้อง ของสรรพสิ่ง

 

                      ไฉนมนุษย์จึงอยู่ด้วยความ ขัดแย้ง.

 

พระเท้าเปล่า
๒๔ มกราคม ๒๕๕๗

alt