Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
ภาพกิจกรรม 6 เมษายน 2557 เอาศีลห่มใจ เอาผ้าเหลืองห่มกาย ขอเชิญร่วมบุญบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ณ สำนักปฏิบัติธรรมเขาตาไล จ.สระแก้ว