Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
จะจาริกไปแต่ผู้เดียว (๑)

  

     ไปปลูกต้นฝ้ายมงคล ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานให้วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร เตรียมการสำหรับงาน ปั่นฝ้าย สายบุญ จุลกฐิน ถิ่นน่าน ในวันที่ ๑๑-๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๗

 

     แม่ชีสุรธี แม่งานจุลกฐิน นิมนต์ไปเยี่ยมร้านก๋วยเตี๋ยว ผิงผิง อาตมาฉันเช้าที่นี่ ถ้าใครถามว่าอร่อยไหม ตอบว่าต้องไปถามโต๊ะอื่น ๆ เพราะการกินเพื่อมีชีวิตอยู่ ติดตัวมาตั้งแต่เกิด แต่ญาติโยมเขาชื่นชมร้านนี้หนักหนา

 

     เพราะตอนเดินเข้าไปแทบไม่มีลูกค้า ครู่เดียวญาติโยมจากเมืองชล เข้าไปอุดหนุนกันเต็มร้าน ที่พระให้คะแนนได้ก็คือ ความใส่ใจ ยิ้มแย้มแจ่มใสของเจ้าของร้าน คุณสุกิจ-คุณนันทิชา เทียมเมฆา ที่ดูแลลูกค้าอย่างมีความสุขและต้อนรับสมณะชีพราหมณ์ด้วยศรัทธา

 

     วันนั้นครึ่งหนึ่งของร้านก๋วยเตี๋ยว จึงถูกปรับเปลี่ยนเป็นสถานที่แสดงธรรมโดยอัตโนมัติ เอาพระธรรมเลี้ยงใจ เอาก๋วยเตี๋ยวเลี้ยงกาย วันนั้นญาติโยมจากชลบุรี ก่อตั้งชมรมคนใจบุญกันกลางร้านก๋วยเตี๋ยว

 

ชื่อ ชมรมสี่กัลยา

 

  1. กัลยาณมิตร มีมิตรสหายที่ดีงาม
  2. กัลยาณจิต มีใจงดงาม
  3. กัลยาณธรรม ยึดมั่นในธรรมอันงาม
  4. กัลยาณชน อยู่ในกลุ่มชนที่ดีงาม

 

 

     ทุกคนมีความสุข และสัญญาจะร่วมบุญไปทุกที่ทุกสถานในกาลทุกเมื่อ ใครจะสร้างบุญขอให้บอก ใครจะก่อกรรม ขอให้ไปไกล ๆ

 

  ตกค่ำอาจารย์กฤษณะกร นิมนต์ไปออกอากาศที่สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย คุยกันหลายเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

     พระผู้ทรงเป็นรัตนะแห่งรัตนโกสินทร์

 

     แล้วจะเล่าให้ฟังตอนต่อไป.