Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
จะจาริกไปแต่ผู้เดียว (๒)

จะจาริกไปแต่ผู้เดียว (๒)

      เชื่อว่าประชาชนทุกหนแห่ง
ต่างสำนึกแข็งแกร่งสมัครสมาน
เชื่อว่าทุกธาราทุกท่าธาร
เทิดพระเทพพระองค์ท่านทุกดวงใจ

 

     เสียงนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เฉลิมฉลอง ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน


     วันนั้น ดร.ทวน อุปจักร แห่ง บ่อเกลือวิลล์ เดินทางไปร่วมทำอาหารอร่อยให้เด็ก ๆ กิน ญาติโยมดีใจและออกจะคุยว่า ได้เมตตามาเยือนเด็ก ๆ ในถิ่นทุรกันดาร แค่แหงนมองขึ้นไปที่ผนังตึก


     พระเทพฯ ทรงลงพระนามาภิไธยที่เสด็จมาเยี่ยมถึง ๓ ครั้ง อาตมาจึงมีแรงบันดาลใจ ชวนเด็ก ๆ คุยถึง “พระเทพ” ของพวกเรา


     วันนี้ทราบข่าวว่าปัจจัยที่อาตมาและกัลยาณมิตรร่วมบริจาค ๒๙,๐๐๐ บาท (สองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ทำให้ระบบประปาภูเขาเสร็จแล้ว และมีเงินเหลือซื้อสิ่งของจำเป็นเข้าครัวอีกด้วย


     มิถุนายน ศกนี้ เราจะจาริกไปอำเภอดอยหล่อ วัดม่อนห้วยแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ มีกิจกรรมอะไร พรุ่งนี้จะเล่าให้ฟัง


แต่มุมหนึ่งของโลกที่โศกนั้น
คนนับพันนับหมื่นสะอื้นไห้
ด้วยเขาแสนอัตคัดทุกปัจจัย
และยังไร้ที่ซึ่งจะพึ่งพา.