Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
ท่านทั้งหลาย จงมีส่วนแห่งบุญนี้

ท่านทั้งหลาย จงมีส่วนแห่งบุญนี้


    

      กลับจากน่านคราวนี้ มีบุญมาฝาก อันเนื่องมาจากญาติธรรม ได้สละปัจจัยมอบให้โรงเรียนตชด. 100 ปี เฉลิมฉลองวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อสร้างระบบน้ำประปาที่ต้องต่อท่อพีวีซี มาจากลำธารบนยอดดอยสูง


     ครู ตชด. และชาวบ้านตลอดจนนักเรียนลงมือลงแรง ต่อยอดจากเงินที่ญาติธรรมมอบให้ เห็นแล้วชื่นใจไหม?


     เสาร์ที่ 28 มิถุนายน นี้ พบกันที่ วัดม่อนห้วยแก้ว ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ พูดคุยกับน้องๆ จากโรงเรียนสองแคววิทยาคม และเด็กๆ ในพื้นที่ใกล้เคียง 300 ชีวิต