Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
ไปปลูกป่าถวายแม่ของแผ่นดิน

ไปปลูกป่าถวายแม่ของแผ่นดิน

   จะเดินเท้าเข้าหาประชาราษฎร์
จะประกาศพรหมจรรย์พระชินสีห์
จะเทิดทูนทุกพระองค์วงศ์จักรี
จะยอมพลีชีพถางหนทางธรรม

 

     เมื่อเดือนกรกฎาคม ญาติธรรมของ “พระเท้าเปล่า” ได้ร่วมถวายความจงรักภักดีต่อ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ” ณ เบื้องพระพักตร์องค์พระปฏิมา หน้าผาเขาชีจรรย์ดังปณิธาน  “จะเทิดทูนทุกพระองค์วงศ์จักรี”


     เพราะต้องไปอยู่ที่นั่น 3 วัน 2 คืน ประสา “พระเท้าเปล่า” ขอค้างคืนที่ ป่าสิริเจริญวรรษ สัมผัสได้ถึง “ความรัก” ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีต่อ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ อันเป็นที่มาของ นามอันเป็นมงคลของป่าแห่งนี้


จากป่าหญ้าคาที่แม้แต่กิ้งก่ายังมีชีวิตอยู่ไม่ได้ เพียง 15 ปี กลายเป็นป่าสมบูรณ์ ให้สรรพสัตว์และพืชพรรณอาศัยกันและกัน


30 – 31 นี้ พวกเราจากกรุงเทพฯ จะไปปลูกป่าถวาย แม่ของแผ่นดิน ในเดือนพระราชสมภพ สมทบกับนักเรียนในพื้นที่ชลบุรี หลายร้อยคน


     ไปปลูกป่ากันไหม?
     โปรดเตรียมตัว!
1. ขุดดินดายหญ้า ปลูกต้นพะยูง
2. ถลาลงน้ำ ปลูก “บัวราชินี”
3. ยิงหนังสติ๊กปลูกต้นมะค่า
โทรกลับ 084-437-8182