Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
มิใช่ เสียงอ่อย จากลูกหลานกรมพระยาดำรงราชานุภาพ

มิใช่ เสียงอ่อย จากลูกหลานกรมพระยาดำรงราชานุภาพ

 


 

     เช้านี้ได้พบ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้คุยกับท่านเล็กน้อย ด้วยน้ำเสียงสุภาพอ่อนโยน ทำให้คิดถึงรายงานของหนังสือพิมพ์บางฉบับที่ว่า

 

     ปนัดดา เสียงอ่อย


     สื่อให้เห็นว่า ยอมถอย ยอมขอโทษ กระทั่งหวาดกลัวต่อภยันตราย อันเกิดจากท่าน “ปรารภ” ถึงการประพฤติปฏิบัติที่ส่อไปในทางใช้ งบหลวง ฟุ่มเฟือย ของผู้บริหารท้องถิ่นที่ดื่มไวน์ราคาแพง นั่งเครื่องบินต้องชั้นหนึ่ง


     ในคำปรารภนั้นระบุว่า บางคน มิได้ก้าวร้าว ประณาม หยามเหยียดหรือด่ากราด เหวี่ยงแห ที่เรามักจะเห็นทั่วไปในบ้านเมืองนี้


     เมื่อมีเสียงตอบโต้คัดค้าน ออกอาการจากผู้บริหารท้องถิ่น ท่านก็ขอโทษ ด้วยโทนเสียงสุภาพ เพราะกิริยา มารยาท ชาติตระกูล ของท่านเป็นเช่นนั้น


     มิใช่ เสียงอ่อย ในความหมายที่พยายามสะท้อนกัน


     คิดถึงกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ก็ดูจากท่าทีผู้สืบสายจากลูกหลานท่านคนนี้เถิด.