Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
เวียนเทียน ณ เบื้องพระพักตร์พระพุทธปฏิบัติหน้าผาเขาชีจรรย์

"จาริกไปกับพระเท้าเปล่า"

เวียนเทียน ณ เบื้องพระพักตร์พระพุทธปฏิบัติหน้าผาเขาชีจรรย์

บรรยายธรรม เรื่องภัยพระพุทธศาสนาต่อเติมความมั่นคงภายในต่อต้านภัยภายนอก

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป

สอบถามเพิ่มเติ่ม 084-437-8182