Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
คืนผืนป่าให้แผ่นดิน

คืนผืนป่าให้แผ่นดิน     “หากพระนเรศวรเป็นเจ้า ยังคงเป็นกษัตริย์แห่งอโยธาแล้วไซร้ ก็อย่าหวังว่าจะเหยียบแม้กระทั่งยอดหญ้าแห่งกรุงศรีอยุธยา”


     นี่คือ บทสนทนาของแม่ทัพของอริราชศัตรู แสดงให้เห็นถึงการปกป้องดินแดนของวีรกษัตริย์ ทำให้เรามีแผ่นดินอยู่อย่างสบาย


     ขณะที่เราส่งทหารตำรวจไปตายที่ชายแดน หิรัญยักษ์ม้วนแผ่นดิน ลุกขึ้นมาปล้นผืนป่ากันทั่วประเทศ ป่า ต้นน้ำ ภูเขา ทะเล ทุ่งเลี้ยงสัตว์ ฯลฯ


ไอ้สัตว์.....มันยึดครองไปหมด


ที่ตรงนี้ดีนักกูรักโว้ย


ขับไอ้เชยออกไป เสียให้สิ้น


ใครออกแรงแข็งข้อเจ้าพ่อที่ดิน


จับมันกินลูกปืนให้ชื่นสะดือ

 

     แนวหลังอย่างเราไม่มีอำนาจไปยึดที่ดินจากโจรได้ เป็นหน้าที่ของฝ่ายบ้านเมือง


     แต่เราช่วยกันปลูกป่าคืนให้กับแผ่นดินได้ เชิญร่วมมือกับ องค์การเผยแผ่ธรรมะพระเท้าเปล่า


คืนนกให้ฟ้า


คืนข้าวให้นา


คืนปลาให้น้ำ


คืนผืนป่าให้แผ่นดิน

 
มิใช่ เสียงอ่อย จากลูกหลานกรมพระยาดำรงราชานุภาพ

มิใช่ เสียงอ่อย จากลูกหลานกรมพระยาดำรงราชานุภาพ

 


 

     เช้านี้ได้พบ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้คุยกับท่านเล็กน้อย ด้วยน้ำเสียงสุภาพอ่อนโยน ทำให้คิดถึงรายงานของหนังสือพิมพ์บางฉบับที่ว่า

 

     ปนัดดา เสียงอ่อย


     สื่อให้เห็นว่า ยอมถอย ยอมขอโทษ กระทั่งหวาดกลัวต่อภยันตราย อันเกิดจากท่าน “ปรารภ” ถึงการประพฤติปฏิบัติที่ส่อไปในทางใช้ งบหลวง ฟุ่มเฟือย ของผู้บริหารท้องถิ่นที่ดื่มไวน์ราคาแพง นั่งเครื่องบินต้องชั้นหนึ่ง


     ในคำปรารภนั้นระบุว่า บางคน มิได้ก้าวร้าว ประณาม หยามเหยียดหรือด่ากราด เหวี่ยงแห ที่เรามักจะเห็นทั่วไปในบ้านเมืองนี้


     เมื่อมีเสียงตอบโต้คัดค้าน ออกอาการจากผู้บริหารท้องถิ่น ท่านก็ขอโทษ ด้วยโทนเสียงสุภาพ เพราะกิริยา มารยาท ชาติตระกูล ของท่านเป็นเช่นนั้น


     มิใช่ เสียงอ่อย ในความหมายที่พยายามสะท้อนกัน


     คิดถึงกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ก็ดูจากท่าทีผู้สืบสายจากลูกหลานท่านคนนี้เถิด.

 
«StartPrev12345678910NextEnd»

Page 1 of 56