Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
“สุข ณ สถาน”

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด หรือชื่อย่อ ศธจ. เป็นหน่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนาในรูปแบบการสอนปฏิบัติกรรมฐาน ตามหลักมหาสติปัฏฐานสูตรของคณะสงฆ์ไทย ภายใต้การกำกับของมหาเถรสมาคม ก่อตั้งครั้งแรกในปี พ.ศ. 2543 โดยใช้สำนักปฏิบัติธรรมที่มีอยู่แล้วได้รับการยกขึ้นเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด หรือจัดตั้งขึ้นใหม่โดยคณะกรรมการจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด

ปัจจุบันสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด มีจำนวนกว่า 1,510 สำนัก แบ่งเป็นมหานิกาย 1,339 สำนัก และธรรมยุต 171 สำนัก กระจายอยู่ในทุกจังหวัดในประเทศไทย โดยมีส่วนการศึกษาสงเคราะห์ กองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นหน่วยงานหลัก ที่รับสนองงานการดำเนินงานสนับสนุนสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด ของมหาเถรสมาคมในปัจจุบัน

สถานปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด เขตภาคเหนือ ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ภายใต้การกำกับดูแลของ พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร) เจ้าคณะภาค 7 วัดปทุมคงคา กรุงเทพมหานคร

สามารถไปชมรายการ “สุข ณ สถาน”  ที่แนะนำสถานปปฏิบัติธรรมทั้ง 23  ตอนได้จากลิงค์ที่นำมาฝากนี้

ตอนที่ 1 วัดอุโมงค์(สวนพุทธธรรม) https://youtu.be/v8sRdiUHEck

ตอนที่ 2 ชื่อตอน วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) https://youtu.be/P4I5yNbwy7U

ตอนที่ 3 ชื่อตอน สถานปฏิบัติธรรม วัดพระธาตุดอยสุเทพ https://youtu.be/Okgj4lSU8Qg

ตอนที่ 4 ชื่อตอน พระนอน(ขอนม่วง) https://youtu.be/0jMnPUlX-NU

ตอนที่ 5 ชื่อตอน วัดป่าดาราภิรมย์ https://youtu.be/kHB_gz5D1FM

ตอนที่ 6 ชื่อตอน วัดพระธาตุดอยสะเก็ด https://youtu.be/yThwlClWpRA

ตอนที่ 7 ชื่อตอน ศูนย์ปฏิบัติธรรมตาณัง เลนังเฉลิมราช 60 ปี https://youtu.be/kddQ8lcDl2g

ตอนที่ 8 ชื่อตอน วัดพรหมวนาราม https://youtu.be/asmfonTBbGU

ตอนที่ 9 ชื่อตอน วัดดอยโพธิญาณ https://youtu.be/ZrPBJqKKsEU

ตอนที่ 10 ชื่อตอน วัดท่าตอน จังหวัดเชียงใหม่ https://youtu.be/sTemPBEDmII

ตอนที่ 11 ชื่อตอน วัดน้ำบ่อหลวง จังหวัดเชียงใหม่ https://youtu.be/4L_dQ650Wdo

ตอนที่ 12 ชื่อตอน วัดบ้านขุน จังหวัดเชียงใหม่ https://youtu.be/GB1KC50ZELw

ตอนที่ 13 ชื่อตอน วัดพระธาตุศรีจอมทอง สำนักปฏิบัติธรรมต้นแบบแห่งล้านนา https://youtu.be/3w4LZJTsQHk

ตอนที่ 14 ชื่อตอน วัดพระบรมธาตุดอยเกิ้ง จังหวัดเชียงใหม่ https://youtu.be/ko8G9xqk4NY

ตอนที่ 15 ชื่อตอน พุทธมหาสถานวัดพระยืน จังหวัดลำพูน https://youtu.be/1NoziFlTLaY

ตอนที่ 16 ชื่อตอน วัดพระธาตุทรายทอง จังหวัดลำพูน https://youtu.be/4JVb3tOXAcE

ตอนที่ 17 ชื่อตอน วัดทาดอยคำ จังหวัดลำพูน https://youtu.be/cmlayD0UCZw

ตอนที่ 18 ชื่อตอน วัดพระธาตุดอยเวียง จังหวัดลำพูน https://youtu.be/LVhNaazqD0M

ตอนที่ 19 ชื่อตอน สถานปฏิบัติธรรมวัดป่าถ้ำวัวสูญญตาราม จังหวัดแม่ฮ่องสอน https://youtu.be/9cbVOAkPFQk

ตอนที่ 20 ชื่อตอน สถานปฏิบัติธรรมวัดห้วยบง จังหวัดลำพูน https://youtu.be/z_HOqDWWC7o

ตอนที่ 21 ชื่อตอน สถานปฏิบัติธรรมวัดห้วยห้าง จังหวัดลำพูน https://youtu.be/AUowMQUNDSY

ตอนที่ 22 ชื่อตอน สถานปฏิบัติธรรมวัดพระพุทธบาทตากผ้า จังหวัดลำพูน https://youtu.be/owVu44td03E

ตอนที่ 23 ชื่อตอน สถานปฏิบัติธรรมดดอยหลังถ้ำ จังหวัดลำพูน https://youtu.be/ZK_Lkn6gGxU

 

+++++++++++++++++++++++++++++

 
คืนผืนป่าให้แผ่นดิน

คืนผืนป่าให้แผ่นดิน


 

 

 

“หากพระนเรศวรเป็นเจ้า ยังคงเป็นกษัตริย์แห่งอโยธาแล้วไซร้ ก็อย่าหวังว่าจะเหยียบแม้กระทั่งยอดหญ้าแห่งกรุงศรีอยุธยา”


นี่คือ บทสนทนาของแม่ทัพของอริราชศัตรู แสดงให้เห็นถึงการปกป้องดินแดนของวีรกษัตริย์ ทำให้เรามีแผ่นดินอยู่อย่างสบาย


ขณะที่เราส่งทหารตำรวจไปตายที่ชายแดน หิรัญยักษ์ม้วนแผ่นดิน ลุกขึ้นมาปล้นผืนป่ากันทั่วประเทศ ป่า ต้นน้ำ ภูเขา ทะเล ทุ่งเลี้ยงสัตว์ ฯลฯ


ไอ้สัตว์.....มันยึดครองไปหมด


ที่ตรงนี้ดีนักกูรักโว้ย


ขับไอ้เชยออกไป เสียให้สิ้น


ใครออกแรงแข็งข้อเจ้าพ่อที่ดิน


จับมันกินลูกปืนให้ชื่นสะดือ

แนวหลังอย่างเราไม่มีอำนาจไปยึดที่ดินจากโจรได้ เป็นหน้าที่ของฝ่ายบ้านเมือง


แต่เราช่วยกันปลูกป่าคืนให้กับแผ่นดินได้ เชิญร่วมมือกับ องค์การเผยแผ่ธรรมะพระเท้าเปล่า


คืนนกให้ฟ้า


คืนข้าวให้นา


คืนปลาให้น้ำ


คืนผืนป่าให้แผ่นดิน

 
«StartPrev12345678910NextEnd»

Page 1 of 57