Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
เข้านมัสการ ศ.ดร.ชาตรี เหมพนฺโธ (เหมพันธ์)

พระชายกลาง อภิญาโณ  และพลตรี ไชยนาจ ญาติฉิมพลีผู้อำนวยกสนสำนักงานอนุศาสนาจารย์ กรมเสมียนตรากระทรวงกลาโหมนำญาติธรรม เข้ากราบนมัสการ ศ.ดร.พระชาตรี เหมพนฺโท เจ้าอาวาสวัดอภิธรรมพุทธวิหาร นครเซนต์ปีเตอร์เบอร์ก สหพันธรัฐรัสเซีย โดยมีนักศึกษาอยู่ในคณะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ พร้อมกับได้แสดงธรรมในหัวข้อ "บุญของแผ่นดินไทย" และ "ใจสบายกายเป็นสุข" พร้อมกับย้ำว่าในภายภาคหน้า พระพุทธศาสนาจะเจริญรุ่งเรืองในยุโรปตะวันออก และวัดแห่งนี้จะเป็นศูนย์หน้าแห่งการเผยแผ่ฯ ต่อไป

 
«StartPrev1234567NextEnd»

Page 7 of 7