Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
บรรยายพิเศษ โครงการ "เฉลิมราชย์ราชา ปลูกป่าสิริเจริญวรรษ"

9 พฤษภาคม 2562 พระอาจารย์ชายกลาง อภิญาโณ วิทยากรฝ่ายสงฆ์แห่งโครงการป่าสิริเจริญวรรษ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บรรยายพิเศษ แก่สมาชิกจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ จากบริษัทผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้าง จำกัด (CPAC) ในกลุ่มบริษัท SCG ในโครงการ "เฉลิมราชย์ราชา ปลูกป่าสิริเจริญวรรษ" และร่วมการปลูกป่า สร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น เพื่อสนองพระระปฐมบรมราชโองการแห่งพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 "เราจะสืบสานรักษาและต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป"

 

 
เตรียมจัด "วันอาสาฬหบูชา" ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม


นครปฐม - สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เตรียมจัดงาน "วันอาสาฬหบูชา" ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 11 กรกฏาคม


นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ในวันวันอาสาฬหบูชา ซึ่งตรงกับวันศุกร์ที่ 11 กรกฎาคม 2557 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้กำหนดจัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาขึ้นที่พุทธมณฑล

โดยมีกิจกรรม การทำบุญตักบาตรการเจริญพระพุทธมนต์ การถวายสังฆทาน การเวียนเทียน การบรรยายธรรม การสนทนาธรรม การแสดงพระธรรมเทศนา การหล่อเทียนพรรษา การจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม โดยนำความกราบบังคมทูล ขอพระราชทานเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เสด็จฯทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชา

สำหรับในช่วงเช้าเวลา 07.00 น. พระธรรมปริยัติเวที เจ้าคณะภาค 15 และเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร พร้อมพระสงฆ์รับบิณฑบาต บริเวณรอบองค์พระประธานพุทธมณฑล เวลา 09.00น. จะมีการแสดงกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ศูนย์วัฒนธรรมและสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร

เวลา 16.00 น.ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมเวียนเทียนประทักษิณรอบองค์พระประธานพุทธมณฑลโดยมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วัดปากน้ำภาษีเจริญ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

เวลา 17.30 น. สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ พระรัตนสุธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวงบรรยายธรรม

เวลา 21.00น. พระมหาธงสวรรค์ วรเมธี วัดสาลวัน อำเภอพุทธมณฑล สนทนาธรรม จังหวัดนครปฐมจึงเชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวไทย ได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาโดยพร้อมเพรียงกัน

 

ที่มา :: http://www.manager.co.th/

 
«StartPrev12345678910NextEnd»

Page 1 of 74