Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
เตรียมจัด "วันอาสาฬหบูชา" ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม


นครปฐม - สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เตรียมจัดงาน "วันอาสาฬหบูชา" ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 11 กรกฏาคม


นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ในวันวันอาสาฬหบูชา ซึ่งตรงกับวันศุกร์ที่ 11 กรกฎาคม 2557 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้กำหนดจัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาขึ้นที่พุทธมณฑล

โดยมีกิจกรรม การทำบุญตักบาตรการเจริญพระพุทธมนต์ การถวายสังฆทาน การเวียนเทียน การบรรยายธรรม การสนทนาธรรม การแสดงพระธรรมเทศนา การหล่อเทียนพรรษา การจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม โดยนำความกราบบังคมทูล ขอพระราชทานเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เสด็จฯทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชา

สำหรับในช่วงเช้าเวลา 07.00 น. พระธรรมปริยัติเวที เจ้าคณะภาค 15 และเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร พร้อมพระสงฆ์รับบิณฑบาต บริเวณรอบองค์พระประธานพุทธมณฑล เวลา 09.00น. จะมีการแสดงกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ศูนย์วัฒนธรรมและสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร

เวลา 16.00 น.ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมเวียนเทียนประทักษิณรอบองค์พระประธานพุทธมณฑลโดยมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วัดปากน้ำภาษีเจริญ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

เวลา 17.30 น. สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ พระรัตนสุธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวงบรรยายธรรม

เวลา 21.00น. พระมหาธงสวรรค์ วรเมธี วัดสาลวัน อำเภอพุทธมณฑล สนทนาธรรม จังหวัดนครปฐมจึงเชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวไทย ได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาโดยพร้อมเพรียงกัน

 

ที่มา :: http://www.manager.co.th/

 
กรมการศาสนาเชิญผู้แทน 5 ศาสนาทำแผนสร้างความปรองดอง

 

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา เปิดเผยว่า กรมการศาสนาได้ทำโครงการสร้างความปรองดองของคนในชาติ เพื่อส่งเสริมให้ส่วนราชการทุกหน่วยงานในพื้นที่ทั้งระดับจังหวัด อำเภอ ตำบลและหมู่บ้าน มีส่วนร่วมบูรณาการทำงานร่วมกับพระสงฆ์ ผู้นำศาสนา ผู้นำองค์กรส่วนท้องถิ่น สร้างความปรองดองสมานฉันท์แก่ประชาชน โดยนำหลักธรรมคำสอนและกิจกรรมทางศาสนาทุกศาสนา มาใช้ในชีวิตประจำวัน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่าน 3 แผนงาน ประกอบด้วย การส่งเสริมบทบาทภาคคณะสงฆ์ องค์กรทางศาสนาทั้ง 5 ศาสนา นำมิติทางศาสนามาแก้ไขปัญหาวิกฤตของชาติ พัฒนากลไกขับเคลื่อนกระบวนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อสร้างค่านิยม และจิตสำนึกให้คนไทยมีความปรองดองสมานฉันท์ และพัฒนาระบบการกำกับ ติดตามและประเมินผล

โดยจะเริ่มดำเนินงานจัดประชุมศาสนิกสัมพันธ์ เชิญผู้นำองค์การศาสนาและผู้แทนองค์การศาสนาต่างๆ มาประชุมหารือสร้างความสมานฉันท์ในมิติศาสนาทั้ง 5 ศาสนา อาทิ การจัดกิจกรรมธรรมะในสวนทุกสัปดาห์ที่สองของเดือน การ สอนเรื่องการสร้างความสมานฉันท์เทศนาของศาสนาต่างๆ สำหรับในส่วนภูมิภาคจะประสานงานกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ร่วมกับส่วนราชการทุกหน่วยงานบูรณาการงานกิจกรรมต่างๆ ต่อไป

ที่มา :: http://www.manager.co.th/

 
«StartPrev12345678910NextEnd»

Page 1 of 73