Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
ชวนคนไทยเจริญภาวนา มหาสันติงหลวง

ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในวันที่ 28 ก.ค. 2555  มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ จึงได้จัดเจริญภาวนามหาสันติงหลวงเฉลิมพระเกียรติ หรือเรียกอีกชื่อว่า อุปปาตะสันติเพื่อถวายความจงรักภักดีและถวาย

 

เป็นพระราชกุศล โดยได้รับพระมหา กรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง  เป็นสถานที่จัดงาน  ในการนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ องค์ประธานมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ จะเสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีฯ ในวันจันทร์ที่ 30 ก.ค.2555 เวลา 15.30 น. พร้อมเชิญชวนพสกนิกรไปร่วมฟังบทสวดมหาสันติงหลวง และให้ผู้ไปร่วมพิธีสวมใส่ชุดขาว

 

ภายในพิธีได้กราบนมัสการนิมนต์ พระเทพโมลี รองเจ้าอาวาสวัดราชผาติการาม เจ้าคณะตำบลเขตดุสิต เป็นผู้เจริญภาวนามหาสันติงหลวง พร้อมพระเถระจากวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร, วัดราชาธิวาสวิหาร, วัดพระราม 9 (กาญจนาภิเษก), วัดดุสิดารามวรวิหาร, วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา, วัดถ้ำวัฒนมงคล จ.ระยอง, วัดป่าหลวงตามหาบัว จ.กาญจนบุรี, วัดมัชฌิมาวาส จ.สงขลา, วัดหนองจระเข้ จ.ปราจีนบุรี และวัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ จ.นครสวรรค์ จำนวน 61 รูป เป็นผู้เจริญภาวนาพระคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์นี้ ซึ่งมีจำนวน 271 คาถา

 

ด้านคณะกรรมการจัดงาน อาทิ สมพร เทพสิทธา, คุณหญิงสุชาดา ถิระวัฒน์, คุณหญิงแสงเดือน ณ นคร, ผศ.ดร.พรทิพย์ พุกผาสุก, นคร ศิลปอาชา, วิไลพร สวัสดิพาณิชย์, อารยา อรุณานนท์ชัย และ เฉิดโฉม จันทราทิพย์ ร่วมกันเผยว่า อุปปาตะสันติ ทางเหนือเรียกว่า มหาสันติงหลวง เป็นบทสวดที่สรุปเนื้อความได้ว่า เป็นธรรมที่กระทำเพื่อความสงบอันประเสริฐ เป็นธรรมที่สามารถให้ซึ่งสมบัติทั้งปวง เป็นธรรมเครื่องจำเริญชัยชนะแด่พระราชา ซึ่งมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ได้อัญเชิญบทสวดทั้งหมดจัดพิมพ์เป็นหนังสือที่ระลึกเป็นธรรมบรรณาการในมหามงคลวโรกาสนี้ด้วย  เพื่อเป็นเครื่องบูชาคุณพระรัตนตรัย และเชิดชูเฉลิมพระเกียรติเพื่อทดแทนพระคุณของแผ่นดิน และอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ผู้ทรงเป็นสถาบันหลักค้ำจุนประเทศชาติมาแต่โบราณกาล เพื่อความสงบสุขอันยิ่งใหญ่แก่ชาติบ้านเมือง หมู่คณะ เพื่อความเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่ตัวเอง แก่ชาวไทยและชาวโลกทั้งมวลตราบกาลนิรันดร์.

ที่มา :; http://www.dailynews.co.th

 

 
มือแห่งบุญ มือแห่งบาป

ผู้ที่เกิดมาในที่ลำบากยากจน แต่เมื่อมีบุญเก่าได้กระทำไว้มากมายเพียงพอ มือแห่งบุญก็จะเอื้อมมาโอบอุ้มให้พ้นความยากลำบากได้อย่างรวดเร็ว พ้นจากความยากจนดังปาฏิหาริย์

 

มีตัวอย่างให้เห็นอยู่ เด็กบางคนทำบุญทำกุศลไว้ดี แต่ชนกกรรมนำให้เกิดกับมารดาบิดาที่ยากแค้นแสนสาหัส พอเกิดมารดาบิดาก็หาทางช่วยให้ลูกพ้นความเดือนร้อน นำไปวางไว้หน้าบ้านผู้มั่งมีศรีสุขที่รู้กันว่าเป็นผู้มีเมตตา แล้วเด็กนั้นก็ได้เป็นสุขอยู่ในความโอบอุ้มของมือแห่งบุญ ควรแก่บุญที่เขาได้กระทำไว้

 

แต่เด็กบางคนเกิดในที่ต่ำต้อยยากไร้ และเป็นผู้ที่มิได้ทำบุญทำกุศลมาในอดีตชาติเพียงพอ ย่อมไม่มีมือแห่งบุญมาโอบอุ้มเขาให้พ้นความลำบากยากจน แม้เมื่อมารดาบิดาจะพยายามเสี่ยงนำเขาไปวางไว้ในที่ที่หวังจะมีผู้ดีมีเงินนำไปอุปการะเลี้ยงดู ความไม่มีบุญทำไว้ก่อนทำให้ไม่เป็นไปดังความปรารถนาของผู้เป็นมารดาบิดา เขาอาจจะถูกทิ้งอยู่ตรงที่ที่ถูกนำไปวางและสิ้นชีวิตไป ณ ที่นั้น อย่างโดดเดี่ยวเดียวดาย อาจจะทรมานด้วยความหนาวความร้อนความหิว โดยหาผู้ช่วยเหลือไม่ได้และผู้เป็นมารดาก็อาจถูกจับได้รับโทษทางอาญา นั้นก็เป็นเรื่องอำนาจอันยิ่งใหญ่นักของกรรมอย่างแท้จริง

 

ที่มา :: http://dharma.thaiware.com

 
«StartPrev7172737475NextEnd»

Page 72 of 75