Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
‘กรมศิลป์’เร่งสังคายนานิทรรศการพระพุทธศาสนา ที่ศรีลังกา

 

     เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน นายเอนก สีหามาตย์ อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า จากกรณีที่รัฐบาลมอบหมายให้กรมศิลปากร ไปดำเนินการปรับปรุงนิทรรศการความเจริญรุ่งเรืองทางพระพุทธศาสนาของประเทศไทย ณ เมืองแคนดี้ ประเทศศรีลังกา เพื่อเฉลิมฉลอง 260 ปี แห่งการสถาปนาพระพุทธศาสนานิกายสยามวงศ์และเผยแผ่ให้พุทธศาสนิกชนทั่วโลกเห็นนั้นจากการเก็บข้อมูลพบว่านิทรรศการของเก่าที่จัดไว้ได้ดำเนินการมาเป็นเวลานาน มีสภาพทรุดโทรมไม่สวยงามและไม่มีความทันสมัย ดังนั้นได้ประชุมคณะทำงานของกรมศิลปากรและได้ข้อสรุปว่าจะปรับปรุงการจัดนิทรรศการใหม่ทั้งหมด เพื่อให้มีเนื้อหาที่มีความทันสมัยและมีความน่าสนใจเกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น

 

     ส่วนวางแนวทางการปรับปรุงนิทรรศการนั้นจะนำหลักฐานทางประวัติศาสตร์ เส้นทางการเดินเรือของพระอุบาลีจากศรีลังกามายังประเทศไทย รวมทั้งรวบรวมเอกสารที่สำคัญเกี่ยวกับความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา เพื่อนำมาจัดแสดงให้เชื่อมโยงกับเรื่องราวการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยากับศรีลังกาจนถึงปัจจุบัน


     โดยจะดำเนินการเริ่มปรับปรุงตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม รวมระยะเวลา 1 เดือน เชื่อว่าหากปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วจะส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทย ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางพุทธศาสนาโลก

 

     อย่างไรก็ตามจะไปหารือเกี่ยวกับการบริหารจัดการโบราณสถานและมรดกโลก ที่เมืองแคนดี้ ที่มีการประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งแต่ละปีมีพุทธศาสนิกชนทั่วโลกเดินทางมาสักการะจำนวนมาก เพื่อนำระบบและหลักการบริหารมาเป็นต้นแบบการจัดการในโบราณสถานสำคัญของประเทศไทยด้วย

 

ขอขอบคุณ รูปประกอบจาก http://www.thairath.co.th/content/428848 และ http://www.matichon.co.th/

 

 
ผู้นำศาสนาวอนผ่อนปรน"เคอร์ฟิว"ช่วงเดือนรอมฎอน

     เจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี พบหารือกับผู้นำศาสนา โดยมีโต๊ะอิหม่ามจากทั้ง 12 อำเภอใน จ.ปัตตานี ทั้งนี้ เพื่อทำความเข้าใจ อีกทั้งรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ ในช่วงที่มีการประกาศบังคับใช้เคอร์ฟิว เพื่อไม่ให้กระทบกับการปฏิบัติศาสนกิจของชาวไทยมุสลิม ในเดือนรอมฎอน หรือการถือศีลอด ซึ่งจะมีขึ้นในปลายเดือนมิถุนายนนี้

     นายแวดือราแม มะมิงจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำ จ.ปัตตานี กล่าวว่า อยากให้มีการอนุโลมการบังคับใช้เคอร์ฟิวในช่วงเดือนรอมฎอน เพื่อให้ชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ปฏิบัติศาสนกิจได้ตามหลักศาสนาอย่างเสรี นอกจากนี้ ยังเป็นการป้องกันกลุ่มผู้ไม่หวังดีนำไปเป็นเงื่อนไขในการชักชวนประชาชนไปในทางที่ผิดด้วย

     ด้าน พล.ต.ชลิต เมฆมุกดา ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจ จ.ปัตตานี กล่าวว่า กองทัพภาคที่ 4 ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติศาสนกิจในช่วงเดือนรอมฎอน เพราะถือเป็นเดือนแห่งความบริสุทธิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 จึงมีคำสั่งให้ทหารอำนวยความสะดวกให้กับชาวไทยมุสลิม โดยสามารถประกอบศาสนกิจได้อย่างสงบสุข

ที่มา :: http://www.manager.co.th/

 
«StartPrev12345678910NextEnd»

Page 3 of 73