Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
เลยสัมมนาร่วมมือไทย-ลาว มิติศาสนาและวัฒนธรรมรับเปิดเออีซี

 

      สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (30 พ.ค.) ณ โรงแรมใบบุญแกรนด์ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เปิดสัมมนาความร่วมมือไทย-ลาว มิติศาสนาและวัฒนธรรม ตามโครงการ สัปดาห์วิสาขบูชาร่วมใจนมัสการพระธาตุศรีสองรักเชื่อมสายสัมพันธ์ไทย-ลาว

     ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอ ประธานสภาวัฒนธรรมตำบล หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

     นายสัมฤทธิ์ สุภามา วัฒนธรรมจังหวัดเลย กล่าวว่า การดำเนินงานด้านการส่งเสริมศาสนาทั้งในและต่างประเทศในปี 2557 กรมการศาสนาได้ดำเนินงานโครงการส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศในมิติศาสนากับกลุ่มประเทศอาเชียนและประเทศคู่เจรจา ภายใต้แผนงาน รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนสอดคล้องกับนโยบายด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

     ทั้งนี้ ได้กำหนดยุทธศาสตร์สร้างองค์ความรู้ด้านสังคม ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ศาสนาเชื่อมโยงสู่การเป็นประชาคมและวัฒนธรรมอาเชียน โดยกำหนดกิจกรรมความร่วมมือระดับทวิภาคี การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในลักษณะจังหวัดระหว่างชายแดนติดต่อประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน คือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งมีความผูกพันกันอย่างแน่นแฟ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

     สำหรับสิ่งที่เห็นเป็นรูปธรรมคือ พระธาตุศรีสองรัก อ.ด่านซ้าย จ.เลย ประเพณีตักบาตรข้าวเหนียว ภาษาพูดที่มีลักษณะที่คล้ายคลึงกันจนสามารถสื่อสารเข้าใจกันเป็นอย่างดี และประชาชนส่วนใหญ่ของทั้งสองประเทศต่างเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา และใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นหลักสำคัญในการปฏิบัติตนและการดำเนินชีวิต

ที่มา :: http://www.manager.co.th/

 
ชูศาสนาแก้ปัญหาความขัดแย้ง


     วันที่ 2 พฤษภาคม ที่วัดสัมพันธวงศาราม กรุงเทพฯ พระโพธินันทมุนี วัดป่าพุทธคยา ประเทศอินเดีย กล่าวในการแถลงข่าวการเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ของคณะสงฆ์ไทย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันฉัตรมงคล ว่า ประเทศชาติของเราที่เกิดปัญหาทุกวันนี้เกิดจากการขาดสติ ขาดคุณธรรม ขาดเมตตาธรรม การแก้ปัญหานี้ในฐานะชาวพุทธต้องนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ด้วยการสวดมนต์ เพราะปัจจุบันการแก้ปัญหาบ้านเมืองนั้นกฎหมายไม่มีความหมาย จึงมายึดเอาหลักธรรม เมตตาธรรมเป็นเครื่องแก้ปัญหา เราในฐานะพุทธบริษัทจึงมาร่วมกันหาทางออกให้กับประเทศ ด้วยการร่วมเจริญพุทธมนต์เกิดมนต์ 3 ประการ ได้แก่

  • ประการแรก เกิดสติ ทำให้คนสร้างปัญหามีสติ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนทั่วประเทศมีสติ
  • ประการที่ 2 เกิดคุณธรรม คนที่มีคุณธรรมจะคิด พูด ทำสิ่งใดย่อมทำด้วยความสงบ สำนึกความเป็นมนุษย์ สำนึกในชาติ ในแผ่นดิน สำนึกในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ว่าพระองค์ได้ทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อพวกเรา
  • ประการที่สาม เกิดเมตตาธรรมต่อกัน อย่างไรก็ตาม ธรรมทั้ง 3 ข้อจะเกิดขึ้นได้ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้สวดอย่างเดียว อยู่ที่ผู้ที่สร้างปัญหา จงใช้สติ คุณธรรม เมตตาธรรม

รูปจาก :: www.bloggang.com
ที่มา :: http://www.matichon.co.th/

 
«StartPrev12345678910NextEnd»

Page 5 of 73